Slavkovské památky

Kaple sv. Urbana nad Slavkovem / Foto: B. Maleček

24. 01. 2009
Do našeho seriálu o historii Slavkova přinášíme další střípek. Tím je příspěvek o památkách Slavkova v publikaci Památky vyškovského okresu z roku 1991 autorky Dr. Renaty Zemanové, kterou vydalo Muzeum Vyškovska. Tento příspěvek nám poskytl ze svého archivu pan Jaromír Seifert.

Dr. Renata Zemanová

Památky vyškovského okresu (soupis)

Muzeum Vyškovska

Slavkov u Brna

Zámek, pozoruhodný komplex budov barokního zámku z doby od konce 17. do poloviny 18. století, dílo vynikajícího italského architekta Domenica Martinelliho pro rod Kouniců. Stavbu dokončil Václav Petruzzi. Půdorysná dispozice užívá motivu otevřeného „čestného dvora“, objekt je zapojen do siluety i půdorysu obce jako nejvýznamnější místní památka celokrajského dosahu.

Předzámčí, areál zámku, nedílná jeho součást.

Sochy v parku:

Alegorická socha antického boha, alegorická socha antické bohyně, socha Herkula, socha Panona, socha Atlanta, socha Aeskulapa, socha Akteona, socha Apolla, socha Aurory, socha Artemis, socha Bacchuse, socha Oemeter, socha Herma, socha Hygie, socha Carity, socha Pana, socha Venuše, šest váz, socha Flory, socha Hudby, socha Venuše, socha Herkula, sousoší Amora a Psyché, sousoší Jupitera s Ganymedem.

Sochy v parku jsou barokní, kvalitní a tvoří nedílnou součást zámeckého areálu. Kašna v zámecké zahradě, součást zámeckého areálu.

Park u zámku, doklad vývoje zahradní architektury.

Farní kostel Vzkříšení Páně, kvalitní dílo pozdně barokní sakrální architektury s účinnou klasicistní fasádou, projekt vídeňského dvorního architekta Jana Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenberku. Stavba začleněna pevně do obrazu obce v boční ose náměstí.

Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele, barokní, z roku 1743, o centrálním půdoryse, neobyčejně účinná funebrální architektura, včleněná s budovou barokního špitálu do urbanistického celku obce i okolního hřbitova.

Špitál „Na špitálce“, třída Rudé armády, tvoří nedílný architektonický celek s centrální kaplí sv. Jana Křtitele, včleněnou do areálu hřbitova.

Hřbitovní brána. Jeden z mála dochovaných klasicistních hřbitovních portálů.

Kříž z roku 1855 u hřbitova, jednoduchých forem, doklad práce blanenských železáren.

Kaple sv. Urbana – trať „Na Urbaně“. Rok 1858 barokní kaple znovu zřízena, původně 7. roku 1712 (projekt Domenica Martinelliho), dominující okolní krajině.

Synagoga, židovská modlitebna staršího jádra, v nynější podobě zachována z roku 1858.

Radnice. Palackého nám. č. 64, v jádře renesanční budova z roku 1592, později upravená v 19. a na počátku 20. století, účinná dominanta slavkovského náměstí.

Bývalý panský dům, roh Palackého nám. a Brněnské ulice, v jádře ze 16. století, urbanistická složka obce.

Dům čp. 65, bývalá soudní budova, v jádře renesanční dům ze 16. století, součást urbanistické zástavby náměstí.

Fara, součást jednotného areálu kostela.

Zbytky městských hradeb v části u hřbitova. Na několika místech dochované zbytky městských hradeb, nejzachovalejší v části u hřbitova, doklad opevnění města ve 14. a 15. století.

Socha sv. Floriána před kostelem na mohutném soklu účinně se uplatňující kamenná barokní skulptura z 18. století, stupňující výtvarný účin prostranství před kostelem.

Socha sv. Jana Nepomuckého pod zámkem barokní, z počátku 18. století. Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě, barokní skulptura, datovaná roku 1738.

Socha sv. Jana Nepomuckého na „Vinohradech“, dílo nepomucenské tematiky třicátých let 18. století.

Socha sv. Jana Nepomucenského na rozcestí Slavkov–Křenovice–Holubice, prostá rustikální plastika, doklad lidového přetváření nepomucenského typu, ohraničená kamennou balustrádou, účinná součást okolního terénu.

Památník bitvy u Slavkova na svazích „Pod Urbánkem“, prostý, zděný, z počátku 19. století, zbudovaný na pamět slavkovské bitvy.

Židovský hřbitov na svahu pod kaplí sv. Urbana, soubor historicky cenných hebrejských náhrobků.

Boží muka sv. Vendelína, Jiráskova ul., u domu čp. 565, barokní, kamenný, bohatě sochařsky zpracovaný, ikonograficky i historicky neobyčejně cenný doklad typu boží muky.

Pamětní kámen 60 m od strážného domku směrem na Slavkov, trať „Pod spravedlností“, neznámého původu, s vyrytým symbolickým obrazem kříže a dalšími symbolickými obrazci, doklad historicko-topografické povahy.

 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 0

 
Průčelí kostela / Foto: B. Maleček
Průčelí kostela / Foto: B. Maleček
Památník bitvy u Slavkova / Foto: B. Maleček
Památník bitvy u Slavkova / Foto: B. Maleček
Socha sv. Floriána u kostela / Foto: B. Maleček
Socha sv. Floriána u kostela / Foto: B. Maleček
Socha sv. Jana Nepomuckého na křižovatce na Křenovice / Foto: B. Maleček
Socha sv. Jana Nepomuckého na křižovatce na Křenovice / Foto: B. Maleček
Socha sv. Jana Nepomuckého při silnici na Rousínov / Foto: B. Maleček
Socha sv. Jana Nepomuckého při silnici na Rousínov / Foto: B. Maleček
Socha sv. Jana Nepomuckého u zámku / Foto: B. Maleček
Socha sv. Jana Nepomuckého u zámku / Foto: B. Maleček
Socha sv. Jana Nepomuckého u rybníka / Foto: B. Maleček
Socha sv. Jana Nepomuckého u rybníka / Foto: B. Maleček
Boží muka sv. Vendelína v Jiráskově ulici / Foto: B. Maleček
Boží muka sv. Vendelína v Jiráskově ulici / Foto: B. Maleček
Panský dům / Foto: B. Maleček
Panský dům / Foto: B. Maleček
Radnice / Foto: B. Maleček
Radnice / Foto: B. Maleček
Jedna ze soch v zámeckém parku / Foto: B. Maleček
Jedna ze soch v zámeckém parku / Foto: B. Maleček
Jedna ze soch v parku / Foto: B. Maleček
Jedna ze soch v parku / Foto: B. Maleček
Jedna ze soch v parku / Foto: B. Maleček
Jedna ze soch v parku / Foto: B. Maleček
Sochy v parku / Foto: B. Maleček
Sochy v parku / Foto: B. Maleček
Jedna ze soch v parku / Foto: B. Maleček
Jedna ze soch v parku / Foto: B. Maleček
Kostel sv. Jana Křtitele ve Špitálské ulici. Vedle brány kříž z r. 1855 / Foto: B. Maleček
Kostel sv. Jana Křtitele ve Špitálské ulici. Vedle brány kříž z r. 1855 / Foto: B. Maleček
Titulní list brožury
Titulní list brožury
Kaple sv. Urbana nad Slavkovem / Foto: B. Maleček
Kaple sv. Urbana nad Slavkovem / Foto: B. Maleček
Detail ostatků V. A. Kounice / Foto: B. Maleček
Detail ostatků V. A. Kounice / Foto: B. Maleček
Vchod do hrobky Kouniců na hřbitově / Foto: B. Maleček
Vchod do hrobky Kouniců na hřbitově / Foto: B. Maleček
Synagoga na Koláčkově náměstí / Foto: B. Maleček
Synagoga na Koláčkově náměstí / Foto: B. Maleček
Židovský hřbitov / Foto: B. Maleček
Židovský hřbitov / Foto: B. Maleček
Památník v sídlišti Pod Zlatou horou / Foto: B. Maleček
Památník v sídlišti Pod Zlatou horou / Foto: B. Maleček
Jedna ze soch v parku / Foto: B. Maleček
Jedna ze soch v parku / Foto: B. Maleček
webdesign: Jaytech