Napsáno před 50 lety

Dnešní Mohyla míru / Foto: P. Maleček

02. 07. 2009
Rovnost – 2. 7. 1959

Jazykové okénko / Dušan Šlosar


Hrob světu?

Těmito slovy „vítají“ rusky mluvící cizince na jednom nádraží nedaleko Brna. Zlověstné heslo zní rusky MOGILA MIRU a spolu s francouzským „Monument de la paix“ má upozorňovat na slavkovskou Mohylu míru, pomník obětem bitvy u Slavkova.

Tvůrci ruského „překladu“ přecenili příbuznost slovanských jazyků, když se domnívali, že stačí přepsat český název Mohyla míru azbukou, aby vznikl ruský překlad.

Je pravda, že existuje množství slov společných všem slovanským jazykům. Jsou to většinou slova velmi stará; pocházejí z dob, kdy Slované žili pospolu na společném území a dorozumívali se společným nebo jen málo rozrůzněným jazykem. To ovšem bylo před tisíciletími. Když se později postupně rozcházeli do dnešních území, začaly se jejich jazyky rozrůzňovat a vyvíjet se samostatně. Samostatně se vyvíjely i významy slov. A proto některá stejně znějící slova mají dnes v různých slovanských jazycích různý význam. Tak např. ruské „krasnyj“ neznamená totéž co české „krásný,“ nýbrž tolik co české „červený,“ polské „sklep“ značí „obchod,“ srbochorvatské „praviti = dělati,“ slovenské „hora = les.“

Také obě naše slova – „mogila“ a „mir“ – v ruštině sice existují, ale jejich význam je poněkud jiný než význam obdobných slov českých. Ruské „mogila“ znamená „hrob,“ „mir“ je „svět“ nebo také „mír.“ Druhá možnost překladu – „hrob míru“ – pak také v ruštině nevyjadřuje druhý pád, nýbrž třetí: „miru“ je tedy určení na otázku „čemu?“ Smysl by byl: světu budiž hrob, svět ať patří do hrobu! Je možné, že české „mohyla“ v dávných dobách znamenalo totéž co slovo ruské. Postupně se však jeho význam vyvíjel a měnil; pak označovalo hromadu navršenou nad pohanským hrobem, později dostalo význam „pomník vůbec.“ Tomuto významu odpovídá nejlépe ruské slovo „pamjatnik.“ Ruské „mir“ znamená „svět“ i „mír.“ Celý název by tedy správně rusky zněl „Pamjatnik mira.“

Doufejme, že se tento nápis brzy na onom nádraží objeví a nahradí nápis nesprávný. A nebude-li to opravdu v nejbližších dnech, věříme aspoň, že dosavadní výhružná slova nebudou už jistě děsit návštěvníky zářijového veletrhu.


Redakce děkuje panu Jiřímu Blažkovi za poskytnutí tohoto textu


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 12

 
Dnešní Mohyla míru / Foto: P. Maleček
Dnešní Mohyla míru / Foto: P. Maleček
Pohlednice (rok neznámý) / archiv BM typo
Pohlednice (rok neznámý) / archiv BM typo
Pohlednice (obraz L. Budíka) / archiv BM typo
Pohlednice (obraz L. Budíka) / archiv BM typo
Pohlednice (rok neznámý) / archiv BM typo
Pohlednice (rok neznámý) / archiv BM typo
Pohlednice (rok neznámý) / archiv BM typo
Pohlednice (rok neznámý) / archiv BM typo
Pohlednice (rok neznámý) / archiv BM typo
Pohlednice (rok neznámý) / archiv BM typo
Jeden z původních návrhů / archiv BM typo
Jeden z původních návrhů / archiv BM typo
webdesign: Jaytech