ŘSD ČR dokončilo tříkilometrový průtah Bučovicemi

Bučovice / Foto: B. Maleček

09. 09. 2009
Ve čtvrtek odpoledne 10. září 2009 bude představiteli Ředitelství silnic a dálnic ČR slavnostně uveden do provozu zrekonstruovaný úsek silnice I/50, který prochází Bučovicemi.

Ten byl v minulosti vyjmut z komplexní opravy povrchu této silnice ze Slavkova do Střílek pro nutnost vybudování nové kanalizace v Bučovicích. Z tohoto důvodu došlo k opravě této části silnice později. Stavba začala v březnu 2008. Stavební práce během celé doby probíhaly podle stanoveného harmonogramu, některé úseky byly dokonce uvedeny do předčasného provozu.

Slavnostního aktu uvedení průtahu do provozu se zúčastní i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Ten vyzvedl význam stavby pro samotné Bučovice i pro kraj. „Všichni dobře víme, kolik aut denně musely a budou muset Bučovice vydržet. Věřím, že upravená silnice zajistí větší bezpečnost všem obyvatelům města a okolí,“ řekl.

Jak připomíná generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfred Brunclík, oprava průtahu Bučovic však není konečným řešením dopravních problémů města. „Ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje v Bučovicích realizaci přeložky silnice I/50, která odvede auta z centra. Stavba s délkou hlavní trasy 5,483 km bude mít zásadní vliv na zmenšení nepříznivého dopadu intenzivní dopravy, která v současnosti Bučovicemi prochází,“ říká. „Obchvat se v současnosti nachází v projektové přípravě,“ doplňuje ho ředitel brněnské Správy ŘSD ČR Pavel Kremitovský.

Celkové náklady na tříkilometrový úsek silnice byly 235 300 000 Kč bez DPH.

TZ


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 6

 
Bučovice / Foto: B. Maleček
Bučovice / Foto: B. Maleček
webdesign: Jaytech