Svoz odpadů ze zeleně

Skládka kompostu pro občany v Panšule / Foto: R. Lánský

13. 11. 2009
Technické služby oznamují občanům, že svoz zahradního odpadu od občanů (biologicky rozložitelný odpad) končí v letošním roce v 49. týdnu, tj. dle svozových tras (SZ č. 10/2009) v pondělí 30. listopadu a v úterý 1. prosince 2009. Po tomto temínu může být vynesený odpad na veřejné plochy považován za černou skládku. Svoz bude pokračovat v prvních měsících roku 2010.

Letošní bezplatné vydávání kompostu (Zámecká ulice „Panšula“ středa 14–17 hod.) končí ve středu 25. listopadu 2009 (poslední letošní den, kdy zdarma vydáváme kompost).

1. Kompost bude zdarma vydáván opět na stejném místě v jarních měsících r. 2010.

2. Informace o svozu odpadu ze zeleně a bezplatném vydávání budou včas podány prostřednictvím SZ a na internetu, případně po telefonickém kontaktu.

3. Předpokládáme, že úklid zeleně z veřejných ploch města bude v letošním roce dokončen v úterý 1. prosince 2009.

4. Případné jednotlivé případy úklidu z veřejných ploch města se budou řešit individuálně, přes kontaktní místo TSMS.


Pár statistických čísel:

- Rekordní svoz v letošním roce byl v 46. týdnu (9. a 11. listopadu).TSMS svezly z ulic města 21,80 tun! O pracnosti a náročnosti si udělá představu každý z vás, který vidí každý týden pracovníky TSMS při sběru odpadů ze zeleně (hromádky, větve, různé pytle, nádoby a podobně).

- Ze svezeného biologicky rozložitelného odpadu jsme kompostováním přeměnili na kvalitní kompost 219,797 tun.

- 692 domácností pro svoje potřeby zdarma odvezly z „Panšuly“ za 13. týdnů (od 5. 8. do 4. 11. 2009) 70 m³ kompostu.

- To je v průměru zdarma 100 litrů na jednu domácnost, která ve středu od 14–17 hod. využila zpětný odběr organických látek – hnojiva, kompostu zpracovaného TSMS na kompostárně města.

- Od zahájení svozu (18. týden, 27. dubna 2009) TSMS svezly ve 29. svozových týdnech (k 10. 11. 2009) od občanů celkem 362,40 tun odpadů ze zeleně. To je v průměru 12,50 tuny za týden!

- V posledním období se množství svezeného odpadu navyšovalo. Za 30.–46. týden (od 20. 7. do 10. 11. 2009) to bylo v průměru 15,00 tun za týden.

- Za poslední tři svozy (od 26. 10. do 10. 11.) to bylo v průměru 19,60 tun za týden!

- Plánované náklady města, resp. TSMS jsou v letošním roce na kompostování ve výši 850 000 Kč. K 31. 10. 2009 je čerpáno z této položky 780 677 Kč, tj. 92 %!


Děkujeme všem občanům, kteří mají kladný vztah k životnímu prostředí města a denně to dokazují např. tříděním odpadů. Slavkov u Brna se řadí k městům, kde občané příkladně třídí odpady.

Radoslav Lánský, ředitel TSMSKontaktní místo:

TSMS, Špitálská 733, Slavkov u Brna

tel./fax. 544221302, tel. 544 220 989, 603 156 818

e-mail: tsms@volny.cz, tsms.lansky@atlas.cz

 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 0

 
Zpracování kompostu / Foto: R. Lánský
Zpracování kompostu / Foto: R. Lánský
Zpracování kompostu / Foto: R. Lánský
Zpracování kompostu / Foto: R. Lánský
Kompostárna / Foto: R. Lánský
Kompostárna / Foto: R. Lánský
Zájem o kompost je velký / Foto: R. Lánský
Zájem o kompost je velký / Foto: R. Lánský
Distribuce kompostu občanům / Foto: R. Lánský
Distribuce kompostu občanům / Foto: R. Lánský
Skládka kompostu pro občany v Panšule / Foto: R. Lánský
Skládka kompostu pro občany v Panšule / Foto: R. Lánský
Podzimní odvoz bioodpadů / Foto: R. Lánský
Podzimní odvoz bioodpadů / Foto: R. Lánský
Úklid v Čelakovského ulici / Foto: R. Lánský
Úklid v Čelakovského ulici / Foto: R. Lánský
„Ve stodolách“ / Foto: R. Lánský
„Ve stodolách“ / Foto: R. Lánský
Úklid větví / Foto: R. Lánský
Úklid větví / Foto: R. Lánský
Pracovníci TSMS při úklidu / Foto: R. Lánský
Pracovníci TSMS při úklidu / Foto: R. Lánský
Kompostárna / Foto: R. Lánský
Kompostárna / Foto: R. Lánský
Nakládání bioodpadu na Špitálce / Foto: R. Lánský
Nakládání bioodpadu na Špitálce / Foto: R. Lánský
Odklízení hromádek ve Špitálské ulici / Foto: R. Lánský
Odklízení hromádek ve Špitálské ulici / Foto: R. Lánský
Bioodpad v pytlích / Foto: R. Lánský
Bioodpad v pytlích / Foto: R. Lánský
webdesign: Jaytech