III. setkání s občany města

Setkání s občany / Foto: archiv MÚ

25. 11. 2009
Dne 18. listopadu proběhlo v jídelně ISŠ setkání s občany města u kulatého stolu zaměřené na komunitní plánování a rozvoj sociálních a prorodinných služeb v našem městě. Místostarosta Ing. Jiří Doležel v úvodním slovu informoval o současných akcích města a o plánech do budoucna.

Poskytovatelé sociálních a prorodinných služeb představili přítomným jednotlivé služby. Ředitel Oblastní charity Hodonín p. Václav Salajka seznámil s pečovatelskou službou, která poskytuje v současné době služby 178 občanům města. Dále informoval o činnosti centra denních služeb a sociálně právní poradny. Bc. Jana Kubaláková z Rodinné pohody, o.s. Vyškov přiblížila činnost centra denních služeb pro postižené děti, které je provozováno na ulici Malinovského a navštěvuje jej průběžně 9 dětí. Ředitelka DDM paní Ivana Olejníková informovala o jednotlivých aktivitách, kterých se zúčastňuje celkem 920 účastníkům, z toho 639 dětí a studentů a 281 dospělých. V dopoledních hodinách je pro matky s dětmi 4x týdně provozována služba Baby klub. Tento klub navštěvuje 82 matek s 86 dětmi.

S připravovaným komunitním plánem na další období seznámila občany M. Oslíková. Setkání moderovala vedoucí odboru SV Ing. Jana Šolcová, která seznámila s dosavadním průběhem komunitního plánování, jeho plněním a spolu s Ing. Doleželem odpovídala na dotazy občanů.

Poděkování patří vedení ISŠ za zapůjčení prostor a zajištění občerstvení, které připravili žáci ISŠ pod vedení pí. Havránkové.

Více informací naleznete na www.slavkov.cz v části samospráva – komunitní plánování.

Martina Oslíková, DiS.


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 2

 
Setkání s občany / Foto: archiv MÚ
Setkání s občany / Foto: archiv MÚ
Setkání s občany / Foto: archiv MÚ
Setkání s občany / Foto: archiv MÚ
Setkání s občany / Foto: archiv MÚ
Setkání s občany / Foto: archiv MÚ
Setkání s občany / Foto: archiv MÚ
Setkání s občany / Foto: archiv MÚ
Setkání s občany / Foto: archiv MÚ
Setkání s občany / Foto: archiv MÚ
webdesign: Jaytech