Sobotní oživené prohlídky za velkého zájmu návštěvníků

Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček

29. 11. 2009
Kdo si chtěl zpříjemnit chvíle strávené v sobotu 28. 11. ve Slavkově, mohl navštívit mimo jiné zámecké interiéry, kde probíhaly „Oživené prohlídky“. Členové občanského sdružení Per vobis nacvičili několik humorných i vážných scének. Všechny se týkaly Napoleonova pobytu ve Slavkově před více jak 200 roky.

Tak se návštěvník mohl setkat se sloužícími, kteří místo aby hlídali v parku, přemýšleli nad tím, jak chytit Napoleona. V jiné místnosti Napoleon spolu s maršálem Bertiérem domlouvali strategii bitvy. Poručík Eliášek podal zprávu, jak probíhala bitva s pohledu spojeneckých armád. Sluha Constant spolu s Napoleonem a maršálem Bertiérem ochutnávali „poklad“ nalezený v zámeckých sklepích. Návštěvníci se také dozvěděli pár „drbů“ z císařova denního režimu. V jiné místnosti si Napoleon připravoval proklamaci, kterou pronesl ke svým vojákům.

Pokud vám tyto prohlídky zámku zpřijemnily část víkendu ve Slavkově, jme rádi. Těšíme se společně s pracovníky Zámku Slavkov – Austerlitz na vaši návštěvu v příštím roce.

Máte-li chuť napište nám.

Za OS Per vobis Milan Hrazdílek


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 1

 
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Oživené prohlídky zámku / Foto: B. Maleček
Že nebyly nikde vidět ženy? Kdo ví, kde byly, jen toto po nich zůstalo… / Foto: B. Maleček
Že nebyly nikde vidět ženy? Kdo ví, kde byly, jen toto po nich zůstalo… / Foto: B. Maleček
webdesign: Jaytech