Slavkov u Brna získal 3. místo v třídění odpadů

Zprava: R. Lánský, I. Charvát, P. Janeba / Foto: archiv

05. 12. 2009
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. vyhlásila na podporu zkvalitnění tříděného sběru odpadů pro všechny obce Jihomoravského kraje, které jsou zapojeny do systému Ekokom, pro rok 2009 soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“.

Ve středu 2. prosince proběhlo slavnostní ukončení krajské kampaně a vyhodnocení soutěže obcí Jihomoravského kraje, a to v Brně v klubu LIVINGSTONE (Cestovatelské cafe). V kategorii obcí a měst od 2000 do 10000 obyvatel skončil Slavkov na 3. místě, lepší byly jen Čejkovice a Mikulov (pro srovnání: Rousínov skončil na 14. místě, Bučovice na 31., Újezd u Brna 60., Šlapanice 67.).

Oceněním za 3. místo pro Slavkov jsou nádoby a výrobky určené k třídění odpadů dle vlastního výběru v hodnotě 5 tis. Kč, diplom a Českou knihu rekordů se speciálně zpracovanou kapitolou věnovanou tématice související se soutěží a nazvanou Třiďte odpad!

Cílem této soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří své odpady pravidelně třídí. Realizátorem soutěže byla na základě výběrového řízení vybrána společnost Agentura Dobrý den, s. r. o. z Pelhřimova. Soutěž obcí financuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému Ekokom. Soutěžící obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií. Pro vyhodnocení soutěže budou použita data získaná ze čtvrtletních písemných výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaných jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s.

red.


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 2

 
Interiér klubu Livingstone / Foto: archiv
Interiér klubu Livingstone / Foto: archiv
Zástupci Slavkova / Foto: archiv
Zástupci Slavkova / Foto: archiv
Club Livingstone / Foto: archiv
Club Livingstone / Foto: archiv
Zástupci Slavkova / Foto: archiv
Zástupci Slavkova / Foto: archiv
Účastníci vyhlášení / Foto: archiv
Účastníci vyhlášení / Foto: archiv
Účastníci vyhlášení soutěže / Foto: archiv
Účastníci vyhlášení soutěže / Foto: archiv
Zprava: R. Lánský, I. Charvát, P. Janeba / Foto: archiv
Zprava: R. Lánský, I. Charvát, P. Janeba / Foto: archiv
Starosta Slavkova Ing. Ivan Charvát / Foto: archiv
Starosta Slavkova Ing. Ivan Charvát / Foto: archiv
Zleva: P. Janeba, I. Charvát a moderátor akce / Foto: archiv
Zleva: P. Janeba, I. Charvát a moderátor akce / Foto: archiv
Zástupci Slavkova / Foto: R. Lánský
Zástupci Slavkova / Foto: R. Lánský
Předávání ocenění / Foto: R. Lánský
Předávání ocenění / Foto: R. Lánský
Předávání ocenění / Foto: R. Lánský
Předávání ocenění / Foto: R. Lánský
Hovoří starosta Slavkova I. Charvát / Foto: R. Lánský
Hovoří starosta Slavkova I. Charvát / Foto: R. Lánský
webdesign: Jaytech