Anketa – názvy ulic Zelnice

Vizualizace

22. 12. 2009
Vážení občané, v tomto roce byla v našem městě zahájena výstavba bytových domů v lokalitě Zelnice, na kterou bude navazovat další výstavba bytových domů a rodinných domků. Vznikne zde celkem šest ulic.

Město se rozhodlo oslovit vás, občany Slavkova u Brna, a vyhlašuje anketu na pojmenování jednotlivých nově vzniklých ulic. V přiložené mapce je každá ulice označena číslem, ke kterému můžete přiřadit název ulice.

Svoje návrhy nám zasílejte do 11. ledna 2010 na e-mail: ir@meuslavkov.cz nebo písemně na podatelnu MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. čp. 65.

Poté budou názvy ulic předloženy orgánům města ke schválení.

odbor investic a rozvoje


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 29

 
Situace - čísly jsou označeny ulice
Situace - čísly jsou označeny ulice
Zelnice / Foto: B. Maleček
Zelnice / Foto: B. Maleček
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
Vizualizace
webdesign: Jaytech