Radnice židovský hřbitov neochrání

Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák

05. 01. 2010
Město odmítlo žádost amerických Židů o pietní ochranu místa, kde se možná nacházel středověký hřbitov. (O této kauze jsme již na těchto stránkách psali v září loňského roku.)

V areálu bývalého cukrovaru ve Slavkově u Brna se podle ústní tradice nacházel ještě druhý židovský hřbitov ve městě. Podle dochovaných písemností se místu, kde stojí nádraží, říkalo „U židovských hrobů“ a patřilo singularistům. V lokalitě má nyní vzniknout supermarket Spar. Loni radnici zaslali dopis s prosbou o ochranu místa ortodoxní američtí Židé ze skupiny United Jewish Organizations of Williamsburg. Vedení města nyní na jejich žádost odpovědělo. Záporně.

„Není možné jednoznačně určit, kde přesně se druhý židovský hřbitov ve Slavkově nacházel. Zkoumali jsme podklady z městského a zámeckého archivu. Zjištěné závěry byly rozporuplné,“ řekl starosta města Ivan Charvát. Jeho slova potvrzuje Jaroslav Klenovský z brněnské židovské obce. „Nenašli jsme žádný archivní doklad, který by potvrzoval, kde přesně se druhý židovský hřbitov ve Slavkově nacházel. Pro areál bývalého cukrovaru hovoří jen ústní tradice,“ uvedl Klenovský.

Na místě se také našel jeden důkaz. Ale ne zcela přesvědčivý. „Při likvidaci cukrovaru se našel jeden starý židovský náhrobek. Nevíme ale, zda se jedná o jeho původní lokalitu, anebo zda ho někdo na místo jen přenesl,“ dodal Klenovský.

Dva staré náhrobky se nacházejí také na nynějším židovském hřbitově ve Slavkově. Jejich věk nasvědčuje tomu, že pocházejí právě ze ztraceného hřbitova. Kde přesně se nacházel, ale není jasné. Kvůli rozporuplným závěrům výzkumu proto radnice zatím nebude na místo bývalého židovského hřbitova brát žádný ohled. „Nebráníme se dalším jednáním s americkými Židy. Zatím ale nebudeme měnit územní plán,“ prohlásil I. Charvát. Údajný židovský hřbitov leží na pozemcích města a společnosti Spar. V místě tak nejspíš vznikne supermarket. „Investor získal stavební povolení už přede dvěma lety, ale se stavbou zatím nezačal. Loni si před ukončením platnosti stavebního povolení požádal o prodloužení. Městský úřad jeho žádost schválil,“ potvrdil starosta města.

Kdy ale Spar se stavbou supermarketu opravdu začne, zatím neví ani jeho mediální zástupce Jan Vávra. „Slavkov u Brna patří k lokalitám, ve kterých plánujeme v budoucnu otevřít naši provozovnu. Nicméně dosud jsme ještě nestanovili konkrétní termíny výstavby,“ uvedl Vávra. Možnost, že na pozemku dříve byl židovský hřbitov, investor zatím nezohledňuje. „O požadavku případného archeologického průzkumu území, kde by se mělo stavět, jsme ze strany Židovské obce nebyli dosud oficiálně informováni,“ doplnil Vávra.

Na vykopávky nicméně zatím nejspíše nedojde. „Američtí Židé archeologický průzkum nechtějí. Přitom pro radnici by to byl důkaz, že se na místě židovský hřbitov opravdu nacházel,“ uvedl Klenovský.

Na vedení města se američtí Židé obrátili loni v létě. „Podle naší víry je současný stav hřbitova velmi krutý jak ve vztahu k příbuzným, tak vůči těm, kteří jsou tam pohřbeni, a kteří se již nemohou sami bránit. Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo města bude v roce 2010 schvalovat nový územní plán, bychom rádi požádali, aby tento dopis byl zároveň považován za návrh k schválení prostoru hřbitova za hřbitovní plochu, která bude ohrazena a chráněna,“ stálo v dopise adresovaném vedení Slavkova rabínem Chizkiyou Kalmanowitzem.

Radka Jarušková, Vyškovský deník


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 8

 
Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Svoz cukrovky (nedatováno) / Foto: archiv BM Typo
Svoz cukrovky (nedatováno) / Foto: archiv BM Typo
Cukrovar (nedatováno) / Foto: archiv BM Typo
Cukrovar (nedatováno) / Foto: archiv BM Typo
Stavba kanálů na praní řepy (začátek 20. století) / Foto: J. Kocian
Stavba kanálů na praní řepy (začátek 20. století) / Foto: J. Kocian
Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Cukrovar (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Pohled z mostu přes trať směrem k městu (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Pohled z mostu přes trať směrem k městu (60. leta 20. stol.) / Foto: J. Novák
Dobová pohlednice / archiv BM Typo
Dobová pohlednice / archiv BM Typo
Mitteilungen für Judische Volkskunde Wien / archiv J. Seiferta
Mitteilungen für Judische Volkskunde Wien / archiv J. Seiferta
Indikační skica města Slavkova - lokalita cukrovaru
Indikační skica města Slavkova - lokalita cukrovaru
Satelitní snímek slavkovského cukrovaru s vyznačeným prostorem hřbitova (kosterních nálezů) s průmětem Indikační skici - katastrálního plánu Slavkova z 2. třetiny 19. stol.
Satelitní snímek slavkovského cukrovaru s vyznačeným prostorem hřbitova (kosterních nálezů) s průmětem Indikační skici - katastrálního plánu Slavkova z 2. třetiny 19. stol.
Slavkovský cukrovar / archiv
Slavkovský cukrovar / archiv
webdesign: Jaytech