Tříkrálová sbírka ve Slavkově

Tři králové vyráží do ulic / Foto: B. Maleček

11. 01. 2010
Letos poprvé projela Slavkovem u Brna tříkrálová výprava na koních, kterou pořádá Oblastní charita Hodonín. Tříkrálovou jízdu uvedl ředitel hodonínské charity Václav Salajka na Palackého náměstí před radnicí, kde ji v 10 hodin přijal slavkovský starosta Ivan Charvát. Kašpar, Melichar a Baltazar vyrazili v sedlech koní vyzbrojeni kasičkou a doprovázeni muzikanty do slavkovských ulic, aby tak dali mnoha lidem možnost zapojit se svými dary do Tříkrálové sbírky.

Co je Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Diecézní charitou na pomoci sociálně slabým či trpícím a stává se jedním z pravidelných zdrojů pro podporu charitní činnosti. Česká biskupská konference pověřila její organizací Charita Česká republika (dříve Sdružení Česká katolická charita) se sídlem v Praze, které sdružuje oblastní i farní charity v celé České republice – tedy i na území brněnské diecéze. Sbírka je řádně osvědčena Magistrátem Hl. m. Prahy pro konání na celém území ČR, a to v souladu se Zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Každoročním pořádáním sbírky chceme vytvořit tradici, pozitivní myšlení, společenské klima a cíleně formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících.

Jak probíhá

V době, kdy je sbírka ohlášena, chodí do ulic našich měst, obcí i do většiny domácností po celé republice skupinky tří koledujících králů vybírat do pokladniček příspěvky od občanů.

Vedoucí skupinek koledníků se prokáží průkazkou, na které je razítko Oblastní charity a podpis prezidenta Sdružení české katolické charity. Tato průkazka je opravňuje k provádění sbírky konané na celém území české republiky dle povolení Magistrátu hlavního města Prahy platného pro území celé České republiky. Pokladničky jsou zapečetěny a opatřeny razítkem městského nebo obecního úřadu.

Cíl sbírky

Formovat veřejnost k sociálnímu cítění.

Umožnit občanům podílet se aktivně a osobně na charitní práci.

Získat finanční prostředky na činnost svých středisek pomoci.

Tříkrálovou sbírkou v roce 2009 jste přispěli na:

odborné poradenství při Oblastní charitě Hodonín - Charitní poradna Hodonín, Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna

pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní a sociální situaci

zavedení pečovatelské služby v pěti vesnicích rumunského Banátu

Rodičovské centrum Sluníčko Dolní Bojanovice - dokrytí nákladů na prorodinné aktivity

dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Hodonín

charitní pečovatelské služby při Oblastní charitě Hodonín - částečný doplatek na zakoupení osobních automobilů, dokrytí nutných provozních nákladů

Záměry pro využití Tříkrálové sbírky na rok 2010:

pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci

humanitární pomoc do zahraničí - pečovatelská služba v Rumunsku, pomoc dětskému domovu v Pietroasa Mare, výstavba školy v Kongu

podpora stávajících projektů Oblastní charity Hodonín

pomoc při neočekávaných živelných katastrofách

podpora nových forem pomoci v sociální a zdravotní oblasti

pomoc při tvorbě dobrovolnického týmu psychosociální pomoci, tj. proškolení a vybavení

Oblastní charita Hodonín tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Z podkladů Oblastní charity Hodonín red.


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 0

 
Tři králové přijíždějí před radnici / Foto: B. Maleček
Tři králové přijíždějí před radnici / Foto: B. Maleček
K tomu zahrála dechovka M. Hrazdílka / Foto: B. Maleček
K tomu zahrála dechovka M. Hrazdílka / Foto: B. Maleček
Tři králové na koních / Foto: B. Maleček
Tři králové na koních / Foto: B. Maleček
Tři králové / Foto: B. Maleček
Tři králové / Foto: B. Maleček
Před radnicí / Foto: B. Maleček
Před radnicí / Foto: B. Maleček
Tři králové byli uvítáni starostou města / Foto: B. Maleček
Tři králové byli uvítáni starostou města / Foto: B. Maleček
Starosta I. Charvát a ředitel hodonínské charity V. Salajka / Foto: B. Maleček
Starosta I. Charvát a ředitel hodonínské charity V. Salajka / Foto: B. Maleček
Spolupracovnice tří králů / Foto: B. Maleček
Spolupracovnice tří králů / Foto: B. Maleček
Nechyběly zapečetěné pokladničky / Foto: B. Maleček
Nechyběly zapečetěné pokladničky / Foto: B. Maleček
Jedním z prvních přispěvatelů byl R. Lánský / Foto: B. Maleček
Jedním z prvních přispěvatelů byl R. Lánský / Foto: B. Maleček
Ing. Václav Salajka / Foto: B. Maleček
Ing. Václav Salajka / Foto: B. Maleček
Kašpar / Foto: B. Maleček
Kašpar / Foto: B. Maleček
Melichar / Foto: B. Maleček
Melichar / Foto: B. Maleček
Baltazar / Foto: B. Maleček
Baltazar / Foto: B. Maleček
Starosta města Ing. Ivan Charvát zdraví tři krále / Foto: B. Maleček
Starosta města Ing. Ivan Charvát zdraví tři krále / Foto: B. Maleček
Dechovka Milana Hrazdílka / Foto: B. Maleček
Dechovka Milana Hrazdílka / Foto: B. Maleček
Na charitu přispěl i starosta města / Foto: B. Maleček
Na charitu přispěl i starosta města / Foto: B. Maleček
Účastníci přivítání tří králů / Foto: B. Maleček
Účastníci přivítání tří králů / Foto: B. Maleček
Tři králové vyráží do ulic / Foto: B. Maleček
Tři králové vyráží do ulic / Foto: B. Maleček
Na Palackého náměstí / Foto: B. Maleček
Na Palackého náměstí / Foto: B. Maleček
Jeden z přispívajících občanů / Foto: B. Maleček
Jeden z přispívajících občanů / Foto: B. Maleček
Tabulka výtěžku k 13. 1. 2010
Tabulka výtěžku k 13. 1. 2010
webdesign: Jaytech