Letošní zima zvířatům a ptactvu nepřeje

Ondatra neschopná pohybu s námrazou na zadních nohách / Foto: M. Hrabovský

18. 01. 2010
Zatím co předcházející zimní období bylo velmi bohaté na výskyt invazních zimních druhů ptáků, např. brkoslavů křivek i holubů doupňáků a severských pěnkav jikavců, nynější zima přeje jen pravidelným zimním hostům. Havrani letos s příletem vyčkávali, počátkem měsíce října, kdy zpravidla přilétají, vysoká stále letní teplota lámala u nás rekordy, havrani se objevili až v polovině října, kdy se léto přehouplo rovnou do zimy. Opožděné babí léto přišlo ještě na krátko v druhé polovině listopadu.

Současná kalendářní lednová zima zvěři a ptactvu nepřeje. Nynější zimní příroda je pro přežití zvěře i ptactva velmi krutá. Vysoká vrstva sněhu zpevněná ledovým krunýřem – ledovkou, jak nazývají meteorologové vrstvu ledu způsobenou namrzajícím deštěm, letos i vydatným mrholením, také ledová námraza na stromech znemožňuje ptákům přístup k potravě. Teplota kolem bodu mrazu, kdy za tání si smočí nohy i ocasní pera, pohybem ve sněhu se tvoří hroudy námrazy. Zledovatělá hmota brání zvířatům v pohybu a ptáci s takovou přítěží daleko neuletí. Případ ondatry na Litavě, která navštěvovala zásyp nedaleko svého doupěte na břehu řeky a která se pro namrzlé kusy ledu na zadních nohách zpět do doupěte již nedostala a v mrazivé noci skončila na ledě uprostřed řeky, případ krahujce v zahradách na východní straně města, který odlétal od své kořisti stále se závěsem namrzlého bělavého peří hrdličky na svých pařátech, případ zachráněné lysky černé, která po zámrzu Velkého rybníka byla nalezena obyvateli sídliště Polní a vyčerpaná byla po několik dnů umístěna v odchovně, kde ochotně brala potravu, byla opět vypuštěna do volné přírody pod litavským splavem, kde není řeka regulovaná, kde velké množství vodního ptactva zimuje. Po vypuštění lyska obletěla širokým obloukem západní část města, podél Litavy se vracela zpět a u železničního mostu zapadla na řeku, právě tam, kde lysky a jejich příbuzné slípky zelenonohé často zimují.

Dle monitorovacího programu zjišťování početnosti zimujících vodních ptáků na mezinárodní úrovni, jehož účelem je vytipování významných lokalit a jejich ochranu, je sledována i část řeky Litavy v Panonské oblasti od Brankovic po její ústí u Židlochovic.V celé EU je sledováno zimující ptactvo podle druhů ve vztahu ke změnám klimatu a životního prostředí. Jak je to s lyskou černou? Posledním sčítáním bylo zjištěno, že v celé ČR je 40 tisíc hnízdících párů. Z toho 6 až 9 tisíc lysek u nás v posledních létech zimuje. Přesto, že jejich stavy u nás klesají, lysky jsou stále lovnou zvěří.

Milan Hrabovský


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 1

 
Kos u jablka / Foto: M. Hrabovský
Kos u jablka / Foto: M. Hrabovský
Kosi hodují na jablkách / Foto: M. Hrabovský
Kosi hodují na jablkách / Foto: M. Hrabovský
Krahujec na bříze pozoruje okolí / Foto: M. Hrabovský
Krahujec na bříze pozoruje okolí / Foto: M. Hrabovský
Vybarvený samec krahujce / Foto: M. Hrabovský
Vybarvený samec krahujce / Foto: M. Hrabovský
Lyska černá před vypuštěním / Foto: M. Hrabovský
Lyska černá před vypuštěním / Foto: M. Hrabovský
Zimující samička kosa černého / Foto: M. Hrabovský
Zimující samička kosa černého / Foto: M. Hrabovský
Ondatra s ledovou námrazou na zamrzlé Litavě / Foto: M. Hrabovský
Ondatra s ledovou námrazou na zamrzlé Litavě / Foto: M. Hrabovský
Ondatra neschopná pohybu s námrazou na zadních nohách / Foto: M. Hrabovský
Ondatra neschopná pohybu s námrazou na zadních nohách / Foto: M. Hrabovský
Vysílená ondatra s námrazou / Foto: M. Hrabovský
Vysílená ondatra s námrazou / Foto: M. Hrabovský
webdesign: Jaytech