Sekání ledů na rybníku

Uvolněné ledové kry / Foto: J. Blažek

26. 01. 2010
Město Slavkov uzavřelo dlouhodobou nájemní smlouvu k užívání velkého rybníka s Moravským rybářským svazem, o. s. MO  ve Slavkově u Brna. Předmětem smlouvy není pouze užívání vodní plochy ke sportovnímu rybolovu, ale i udržování tohoto vodního díla jak v letním, tak i v zimním období. Od jara do podzimu je organizováno několik brigád, na kterých členové sdružení udržují zeleň a pořádek kolem vody ve spolupráci s TSM Slavkova.

V zimním období, kdy hladinu pokryje silná vrstva ledu je zapotřebí provádět prosekávání. I když má v letošním zimním období rybník dostatečnou průtočnost okysličené vody, je nutné tak velkou plochu pomocí uměle vytvořených děr odplynovat. Dalším důvodem, když je plocha pokryta sněhem je prosvícení vodního sloupce od stresující tmy.

V dnešní době se již v naší organizaci neprovádí prosekávání ledu sekyrou, ale prořezávání motorovou pilou. Požívaný olej na mazání řetězu je ekologický s certifikací. Pracovní úkon je bezpečnější a rychlejší. Prořezané díry jsou ohraničeny výstražnou páskou a do jejich blízkosti je vstup zakázán!

Kolem rybníka jsou umístěny informační tabule o koupání v létě a vstupu na led na vlastní nebezpečí. Dne 24. ledna byla provedena obnova prořezání stávajících děr. Led na rybníku má v těchto mrazivých dnech bezpečnou tloušťku cca 25 cm. Mrazem dochází k jeho rozpínání a následnému praskání. Přes pukliny prosakuje voda místy nad ledový povrch. Vytvořených děr využívají k chytání živé potravy akvaristé, lidově řečeno blechaři. Tito ale vířením vodní hladiny snižují tloušťku okraje díry mimo ohraničení a ohrožují sebe i ostatní.

Závěrem tohoto článku bych chtěl požádat nejen rybáře, ale všechny návštěvníky rybníku, aby si odnášeli s sebou domů vzniklé odpadky a pozůstatky od čtyřnohých mazlíčků.

za MRS, o.s. MO Slavkov u Brna Petr Zvonek, jednatel


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 0

 
Velký rybník od rybářské chaty / Foto: J. Blažek
Velký rybník od rybářské chaty / Foto: J. Blažek
Nástup na prosekávání ledu / Foto: J. Blažek
Nástup na prosekávání ledu / Foto: J. Blažek
Díra od minula je už zamrzlá / Foto: J. Blažek
Díra od minula je už zamrzlá / Foto: J. Blažek
Odhrnutí sněhu / Foto: J. Blažek
Odhrnutí sněhu / Foto: J. Blažek
Příprava pily / Foto: J. Blažek
Příprava pily / Foto: J. Blažek
Začínáme řezat led / Foto: J. Blažek
Začínáme řezat led / Foto: J. Blažek
Řezání ledu motorovou pilou / Foto: J. Blažek
Řezání ledu motorovou pilou / Foto: J. Blažek
Ledová kra / Foto: J. Blažek
Ledová kra / Foto: J. Blažek
Díra v ledu je ohraničena páskou / Foto: J. Blažek
Díra v ledu je ohraničena páskou / Foto: J. Blažek
Čeká nás další díra / Foto: J. Blažek
Čeká nás další díra / Foto: J. Blažek
Řezání ledu / Foto: J. Blažek
Řezání ledu / Foto: J. Blažek
Uvolněné ledové kry / Foto: J. Blažek
Uvolněné ledové kry / Foto: J. Blažek
Dílo se zdařilo / Foto: J. Blažek
Dílo se zdařilo / Foto: J. Blažek
Zasunutí ledové kry pod led / Foto: J. Blažek
Zasunutí ledové kry pod led / Foto: J. Blažek
Jdeme na malý rybník za tratí / Foto: J. Blažek
Jdeme na malý rybník za tratí / Foto: J. Blažek
webdesign: Jaytech