Poděkování našim skautům

Skauti při nakládání krmení

29. 01. 2010
V sobotu 9. ledna, v době, kdy naši přírodu pokrýval ledový krunýř, místy dosahující síly 2 cm, který zcela znemožnil volně žijícím živočichům přístup k zemi, a tím ke skromné potravě, přišla zvířatům nevídaná pomoc při roznášení krmení od našich místních skautů a jejich vedoucích.

Každý z přítomných si přivezl vlastní plastové boby, na které byla přivázána pořádná otep voňavého sena a dopravena na místo určení. Pro ulehčení pohybu dětí na zledovatělém povrchu byla vyjeta stopa mohutným traktorem pana Paseky ze Šaratic. Skauti takto vytvořili „krmnou linku“ v délce cca 600 m. Po uložení sena na místo a krátkém odpočinku následoval závod na bobech z tamní prudké stráně. Nebylo vítězů, ani poražených, všichni se patřičně bavili a vydováděli.

Ranní zataženou oblohu vystřídalo sluníčko, modrá obloha, rudé tváře dětí a jejich rozzářené oči vytvořily báječnou atmosféru. Na připraveném ohni si každý skaut opekl špekáček, zapil čajem, náledovalo jablíčko a cukrovinky. V průběhu improvizované svačiny děti vyslechly důvod přikrmování zvěře a poučení, čím se která zvěř přikrmuje. Prostřednictvím živého řetězu z dětských rukou, bylo doplněno obilí do bažantího zásypu.

Zde je třeba vysoce ocenit nabídku vedoucích oddílů – jmenovitě Ing. Hynka Charvata, Oldy Bayera a slečny Sofie, kteří pomoc zorganizovali, sami s dětmi pracovali a vytvářeli zdravou – soutěživou atmosféru. V dnešní přetechnizované době je výchova dětí k nezkreslenému vztahu k přírodě dosti velkou vzácností, proto všem zúčastněným patří velký dík a přání dalších úspěšných kroků při výchově mladé generace k pozitivnímu vztahu k přírodě.

Za MS Slavkov u Brna Zdeněk Mařík


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 0

 
Příprava krmení
Příprava krmení
Nakládaní krmení na boby
Nakládaní krmení na boby
Rozvoz krmení
Rozvoz krmení
Skauti při nakládání krmení
Skauti při nakládání krmení
Tzv. krmná linka
Tzv. krmná linka
Přišlo i na opékání špekáčků
Přišlo i na opékání špekáčků
Děti u krmelce
Děti u krmelce
Ukázka myslivecké činnosti
Ukázka myslivecké činnosti
Skauti na bobech
Skauti na bobech
webdesign: Jaytech