Poděkování

Soubor divadla

02. 02. 2010
Děkujeme všem účastníkům benefičních představení, kteří tak podpořili svými dobrovolnými příspěvky tuto akci, jež ve prospěch postižených zemětřesením na Haiti vynesla celkem 6987 Kč. Tento obnos byl odeslán na účet číslo 35-1868350237/0100 u Komerční banky, VS 99999, který otevřela Charita České republiky na pomoc Haiti. Děkujeme vám naši milí diváci, i vám všem, jejichž srdce nezůstala lhostejná k neštěstí druhých a kteří jste se nespokojili pouze s účastným pokýváním hlavy, ale jakýmkoliv způsobem přispěli k pomoci těm, kteří jsou v nouzi nejvyšší.

Vaši divadelníci z farního divadla Simsala Bim

 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 12

 
Soubor divadla
Soubor divadla
webdesign: Jaytech