Hasičská bilance

Starosta sboru při přednesu zprávy o činnosti / Foto: R. Žilka

05. 02. 2010
V pátek 29. ledna proběhla v Restauraci Gól na Zlaté Hoře výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Slavkově u Brna. Jednání zahájil místostarosta sboru p. Bohumír Hrabovský, který přivítal hosty, mezi jinými zástupce města, hasičů z Křenovic a MHJ, a požádal o minutu ticha za již nežijící členy sboru.

Zprávu o činnosti přednesl plénu starosta sboru p. Vratislav Malý. Letos v ní zaznělo méně kritiky, neboť se podařilo několik dobrých věcí.

Zahájili jsme novou tradici ve výměně žákovských družstev s hasičským sborem z Darney. Současně s tím poděkoval sponzorům, bez jejichž pomoci by byla tato akce stěží proveditelná. Také zmínil velmi vstřícný přístup města, ať již při pomoci s touto akcí či při snaze zajistit nové zásahové vozidlo pro jednotku místo dosluhující DA 12 na podvozku stařičké Avie 30. Výcvikem za účasti zástupců města bylo dokončeno zprovoznění demontovatelné protipovodňové stěny na ochranu Slavkova před záplavami.

Dále starosta vyzdvihl činnost jednotky, která kromě výcviku, zásahů a práci při údržbě techniky či budovy významně pomáhá městu při zabezpečení a organizaci různých společenských akcí. Jen výjezdů zaznamenala jednotka loni 27, z toho 18 požárů. Vzhledem k tomu, že členové jednotky vykonávají tuto činnost ve svém volném čase a bez nároku na mzdu, patří jim všem velký dík. Navíc jednotka se dočkala částečného omlazení, zejména z řad našich bývalých členů oddílu mladých hasičů. Je vidět, že práce s mládeží se vyplácí. Jednotka také zorganizovala humanitární sbírku, jejíž výtěžek byl předán starostovi obce Životice u Nového Jičína. Za tuto činnost byla naše jednotka mezi těmi vybranými, jež byly oceněny hejtmanem Jihomoravského kraje za pomoc při povodních.

Novou kapitolu začalo psát zřejmě i družstvo žen, které svou činnost po slibném začátku před několika lety z objektivních důvodů mírně utlumilo. Teď se ale zdá, že po získání několika nových členek se opět blýská na lepší časy.

Mladí hasiči, kromě již zmíněné výměny zkušeností s vrstevníky z Francie, se po nezbytné pravidelné teoretické i praktické přípravě zúčastnili několika soutěží a jejich výsledky jsou velmi nadějné. Pokud u toho vydrží, rostou nám zřejmě nástupci.

Závěrem pan Malý zmínil i to, že nezapomínáme na naše členy, kteří se dožili významného životního jubilea, a také na ty, kteří již nejsou mezi námi. Poté všem přítomným popřál pevné zdraví a úspěchy doma i v zaměstnání.

Po přednesu zpráv o hospodaření a volbě delegáta na sjezd MHJ byla zahájena zajímavá diskuse. Starosta města Ing. Charvát za sebe i zastupitelstvo města poděkoval hasičům za jejich pomoc městu. Dále zmínil jednání, vedené v současné době s vedením HZS JmK kvůli pozemkům pro už dlouho plánovanou stavbu nové stanice HZS. Také poděkoval členům sboru za vynikající péči o majetek města, který je v užívání jednotky.

Místostarosta města Ing. Doležel poděkoval hasičům za jejich činnost a doplnil informaci o záměru pořídit nový dopravní automobil pro jednotku v celkové ceně 1 070 000 Kč. Půl milionu bylo získáno z dotace JmK, zbytek bude z rozpočtu města a také výrazným šetřením v rozpočtu jednotky SDH.

Pan Nečas, první náměstek prezidenta MHJ, poděkoval za činnost a popřál všem do nového roku. Dále připomněl, že jako jeden z mála sborů v MHJ zapomínáme na to, že poděkování opravdu pracovitým a ochotným lidem lze vyjádřit i veřejně, vyznamenáním.

Npor. Hrabovský, velitel stanice HZS ve Slavkově, informoval o výjezdech stanice, o spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů nejen při zásazích a zmínil i dotace z JmK pro dobrovolné hasičské sbory. Také připomněl sněhovou kalamitu z počátku roku, kvůli níž má slavkovská stanice už tolik výjezdů, jako normálně za více než tři měsíce, a všem poděkoval za jejich odvedenou práci.

Zasedání po ukončení diskuse a schválení usnesení ukončil starosta sboru pan Malý.

Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 71

 
Jednání zahájil místostarosta sboru p. B. Hrabovský. Vedle něj u stolu starosta města Ing. I. Charvát, starosta sboru p. V. Malý a místostarosta města Ing. J. Doležel / Foto: R. Žilka
Jednání zahájil místostarosta sboru p. B. Hrabovský. Vedle něj u stolu starosta města Ing. I. Charvát, starosta sboru p. V. Malý a místostarosta města Ing. J. Doležel / Foto: R. Žilka
Kromě aktivních členů zajímá naše činnost i naše důchodce / Foto: R. Žilka
Kromě aktivních členů zajímá naše činnost i naše důchodce / Foto: R. Žilka
Starosta sboru při přednesu zprávy o činnosti / Foto: R. Žilka
Starosta sboru při přednesu zprávy o činnosti / Foto: R. Žilka
Část našich mladých nadějí / Foto: R. Žilka
Část našich mladých nadějí / Foto: R. Žilka
Starosta města při projevu / Foto: R. Žilka
Starosta města při projevu / Foto: R. Žilka
Místostarosta města / Foto: R. Žilka
Místostarosta města / Foto: R. Žilka
Pozdrav hostů z Křenovic – starosta SDH Křenovice a člen prezidia MHJ p. Šmerda, v pozadí za ním sedí velitel jednotky SDH Křenovice p. Kříž / Foto: R. Žilka
Pozdrav hostů z Křenovic – starosta SDH Křenovice a člen prezidia MHJ p. Šmerda, v pozadí za ním sedí velitel jednotky SDH Křenovice p. Kříž / Foto: R. Žilka
webdesign: Jaytech