Nové mateřské centrum ve Slavkově

MC Domeček Křenovice / Foto: archiv

09. 02. 2010
V posledním desetiletí se stále častěji setkáváme s pojmem Mateřské centrum. Co to vlastně Mateřské centrum je? Je to subjekt, který sdružuje zpravidla osoby na rodičovské dovolené, zejména matky, a jejich děti, případně další rodinné příslušníky, za účelem společného trávení volného času a plní hlavně sociální a výchovně vzdělávací funkci. Programy mateřského centra se zaměřují nejen na volnočasové aktivity pro děti (výlety, hry, dětská odpoledne apod.), ale i na svépomocné vzdělávací aktivity rodinných příslušníků, především žen na mateřské dovolené, které při pobytu s dítětem doma ztrácejí kontakt s veřejným životem.

Mateřské centrum vzniká obvykle na dobrovolnické bázi, jako neformální iniciativa a je většinou otevřené a přístupné všem lidem žijícím v jeho okolí. Jeho programy jsou často zaměřeny multigeneračně. Mateřská centra v České republice nejsou dotčena ani Zákonem o školských zařízeních ani nespadají do systému sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách. Tím je dána značná programová rozmanitost jednotlivých mateřských center.

Financování mateřských center je zpravidla diversifikované a pochází nejčastěji z obecních rozpočtů, grantů různých nadací, soukromého sektoru (firem), ale i státu (zejména prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí).

S mateřskými centry máme možnost se setkat i v našem blízkém okolí. Od loňského roku působí ve Slavkově Mateřské a tvořivé centrum WRTulka, o.s., o kterém jste se mohli dočíst i na tomto webu. Sídlí na adrese Nádražní ve Slavkově u Brna, e-mail: zdenkasoukalova@seznam.cz, www.wrtulka.cz.

Nové mateřské centrum

Web římskokatolické farnosti přinesl v letošním roce zprávu o vzniku Mateřského a rodinného centra PRAMÍNEK, o.s., Slavkov u Brna, Malinovského č. 280, v prostorách Domu Svaté Rodiny. Bližší informace naleznete na www.farnostslavkov.cz.

Další mateřská centra v okolí Slavkova:

Mateřské Centrum Ententyky, o.s. Heršpice 91, www.mcententyky.cz, mcententyky@volny.cz

Občanské sdružení Zbýšovský domeček, Zbýšov 155, e-mail: zbysovsky.domecek@tiscali.cz, www.zbysovskydomecek.estranky.cz

Mateřské centrum Domeček, Křenovice, Brněnská 23 (budova orlovny), http://domecek.kek.cz, e-mail: pf.radka@seznam.cz

Klub maminek Pohádka Rousínov, Skálova 35, 683 01 Rousínov (nad Salonem Kleopatra), e-mail: klub.pohadka@gmail.com, http://klubpohadka.webnode.cz

red.


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 24

 
PRAMÍNEK – logo
PRAMÍNEK – logo
Z činnosti slavkovské WRTulky / Foto: archiv
Z činnosti slavkovské WRTulky / Foto: archiv
Z činnosti slavkovské WRTulky / Foto: archiv
Z činnosti slavkovské WRTulky / Foto: archiv
MC Ententyky Heršpice - uspávání broučků / Foto: archiv
MC Ententyky Heršpice - uspávání broučků / Foto: archiv
MC Ententyky Heršpice / Foto: archiv
MC Ententyky Heršpice / Foto: archiv
MC Ententyky Heršpice / Foto: archiv
MC Ententyky Heršpice / Foto: archiv
MC Ententyky Heršpice / Foto: archiv
MC Ententyky Heršpice / Foto: archiv
MC Domeček Křenovice / Foto: archiv
MC Domeček Křenovice / Foto: archiv
MC Domeček Křenovice / Foto: archiv
MC Domeček Křenovice / Foto: archiv
MC Domeček Křenovice / Foto: archiv
MC Domeček Křenovice / Foto: archiv
MC Domeček Křenovice / Foto: archiv
MC Domeček Křenovice / Foto: archiv
Klub maminek Pohádka Rousínov / Foto: archiv
Klub maminek Pohádka Rousínov / Foto: archiv
Klub maminek Pohádka Rousínov / Foto: archiv
Klub maminek Pohádka Rousínov / Foto: archiv
Klub maminek Pohádka Rousínov / Foto: archiv
Klub maminek Pohádka Rousínov / Foto: archiv
Klub maminek Pohádka Rousínov / Foto: archiv
Klub maminek Pohádka Rousínov / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček (na výletě) / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček (na výletě) / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček (na výletě) / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček (na výletě) / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček / Foto: archiv
OS Zbýšovský domeček / Foto: archiv
WRTulka – Verča a Jirka při práci / Foto: Z. Šoukalová
WRTulka – Verča a Jirka při práci / Foto: Z. Šoukalová
webdesign: Jaytech