Návštěvnost zámku byla rekordní

Aleš Šilhánek

19. 02. 2010
Spokojenost s tím, jak v loňském roce fungoval slavkovský zámek, nezastírá jeho ředitel Aleš Šilhánek. Má k tomu celou řadu důvodů, jež vyplývají z výroční zprávy, kterou nyní Zámek Slavkov – Austerlitz vydal. Víc se o nich dozvíte z následujícího rozhovoru.

Kolik návštěvníků jste v loňském roce do Slavkova přilákali?

Návštěvnost byla nejvyšší od roku 1989, tedy od doby, pro niž máme seriózní údaje. Na zámek zavítalo dvaasedmdesát tisíc platících návštěvníků. Pokud přičteme i akce, na něž nebylo vstupné, například Napoleonské dny, je to šestadevadesát tisíc lidí. Byl to prostě nejúspěšnější rok. Domnívám se, že se už dostáváme na samou hranici naší kapacity.

Čím si tento úspěch vysvětlujete?


Samozřejmě dobrou nabídkou a také výbornou propagací slavkovského zámku ve sdělovacích prostředcích. V podstatě od března do prosince tu byla každé dva dny nějaká akce. Svůj vliv hrají také prostředky vynaložené na propagaci města, skutečnost, že se slavkovský zámek stal Národní kulturní památkou a také zařazení Slavkova do projektu Top Výletní cíle jižní Morava.

Oč se vlastně jedná?

Ve stručnosti řečeno mají některé památky jižní Moravy včetně slavkovského zámku propagaci prostřednictvím map a dalších materiálů ve významných turistických destinacích Dolních Rakous, jako jsou třeba klášter v Melku, Kremži nebo lázně Laa an der Thaya. Rakouská klientela je pro nás velmi zajímavá už vzhledem k blízkosti a dopravní dostupnosti Dolních Rakous.

Kolik do Slavkova vloni zavítalo cizinců?


To bohužel nedokážu sdělit, náš elektronický systém neumožňuje vést tyto statistiky. Každopádně v první půli roku poklesl počet zahraničních návštěvníků zejména z Francie a Ruska na placené prohlídky expozic. Způsobila to celosvětová ekonomická krize.

Jak se přesně krize na návštěvnosti projevila?

Pokud jde o tuzemskou klientelu, ubylo kvůli recesi hlavně návštěvníků v důchodovém věku. Tento pokles se ale přes léto vyrovnal. Zaznamenali jsme šestiprocentní propad zájmu o placené expozice. Myslím, že je to ve srovnání s celorepublikovým průměrem ještě pěkné číslo. A navíc tento úbytek vyrovnal enormní zájem o jednorázové akce.

Vraťme se ještě k cizincům, odkud nejčastěji přijíždějí?

Jednoznačně z německy mluvících zemí a pak ze Slovenska. Přibývá také zájemců z Polska. Je to dané mimo jiné družbou s polským Slawkówem. Každopádně se musíme na polskou klientelu připravit, zejména po stránce jazykového vybavení průvodců.

Které akce byly vloni divácky nejúspěšnější?

Jednoznačně Napoleonské dny, na něž zavítalo přibližně patnáct tisíc lidí. Město tehdy obstálo ve velmi tvrdé konkurenci Velké ceny v Brně. Vstup na tuto akci by volný na rozdíl od srazu veteránů Oldtimer festival, který v červnu navštívilo třináct tisíc čtyři sta lidí. Jarmark během vzpomínkových akcí přilákal deset tisíc lidí a koncert Jethro Tull šest tisíc. Akce ovlivnilo počasí. Bohužel i v jednom případě negativně, třeba na hudební festival nakonec přijely jen tři tisícovky fanoušků.

Které podniky považujete za prestižní?

Hlavně koncerty vážné hudby. Měli jsme tu skvělé kocerty z cyklu Concentus Moraviae s vynikajícími interprety, jako je třeba Otto Klein, který působí v La Scale a vídeňské opeře. Historický sál zámku byl zcela zaplněný.

Můžou se lidé těšit na zavedené akce i v letošním roce?

Samozřejmě. Všechny akce, jež se osvědčily, pořádáme i letos. Týká se to i novinek, jako je podzimní Hubertova jízda a Zámecké dýňobraní, které mělo velký úspěch u dětí. Samozřejmě budou Oldtimer festival, Napoleonské dny i Vzpomínkové akce k výročí bitvy tří císařů.

A velké hudební akce?

Opět se uskuteční hudební festival a také velký letní koncert. Která kapela po Čechomoru a Jethro Tull přijede, zatím nevím. Vyzdvihnout bych chtěl skutečnost, že závěrečný koncert červnového cyklu Concentus Moraviae se uskuteční poprvé za patnáct let ve Slavkově.

Máte solidní tradici zajímavých výstav. Která nejvíc táhla v roce 2009?


Největší ohlas měla výstava fotografií Krásy jižní Moravy Petra Knötiga, floristická výstava Benátský karneval a také výstava paličkovaných krajek a betlémů. Vloni jsme uspořádali celkem čtrnáct výstav, tedy o tři víc než v roce 2008.

Už za měsíc a něco, 25. března, začíná sezona. Co pěkného zájemcům ukážete letos?

Pro místní bude určitě zajímavá výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Františka France ve Slavkově. Předloni měla obrovský ohlas. Přespolní by měla zaujmout velikonoční výstava kraslic, která bude mít premiéru. Tato výstava odstartuje sezonu. Na začátek července připravujeme premiéru představení opery Antonína Dvořáka Rusalka na nádvoří zámku v podání sólistů Státní opery Praha. Na toto téma také připravíme výstavu.

A co napoleonská tradice, z níž Slavkov žije?


Při příležitosti dvoustého pátého výročí bitvy tří císařů připravujeme publikaci věnovanou dobovým pohlednicím s touto tematikou z 19. a 20. století. Po dlouhé době vydáváme nějakou knihu. Její křest by měl být v listopadu. Uspořádáme také výstavu těchto pohlednic. Pocházejí z velké sbírky, již máme v depozitáři.

Jaké stavební akce zámek letos čekají?


Dokončíme dláždění nádvoří, což podle mě otevírá prostor pro pořádání akcí, jež dřív na zámku prostě nebyly možné. Hotové bude také nové parkoviště pod severní stranou zámku, kde budou neplacená stání. Vše by mělo být dokončené v červnu a bude to mít rozhodně velký vliv na lepší komfort návštěvníků.

Chystáte nějaké změny k 205. výročí bitvy u Slavkova?

V podstatě ne. Od roku 2007 je centrum vzpomínkových akcí opět ve Slavkově. Vloni byla návštěvnost nejvyšší za poslední tři roky. Rozhodně bude ve Slavkově opět hodně vojáků v dobových uniformách.

Jak hospodaří Zámek Slavkov – Austerlitz? Vyděláte si na sebe?

Jsme příspěvkovou organizací města, od něj dostáváme polovinu rozpočtu, zbytek si musíme vydělat. To přitom zaštiťujeme i provoz vyloženě neziskových institucí, jako je městská knihovna, informační centrum a kino. Vloni jsme skončili s vyrovnaným rozpočtem, museli jsme se vyrovnat s jeho krácením v důsledku výpadku daňových příjmů města v době krize. Letos musíme hospodařit se stejnými prostředky jako vloni.

Michal Sklenář, Vyškovský deník


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 5

 
Ředitel slavkovského zámku Ing. Aleš Šilhánek
Ředitel slavkovského zámku Ing. Aleš Šilhánek
Aleš Šilhánek
Aleš Šilhánek
webdesign: Jaytech