Protihluková stěna ve Slavkově i přes protesty vyroste

Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček

26. 02. 2010
Znehodnotí krásnou podívanou ze zámku do širokého okolí. Zasáhne do pohledové osy aleje a tím naruší pohled na památku. To jsou argumenty památkářů, vedení zámku a místních proti protihlukové stěně mezi zámeckou zahradou a ulicí Československého červeného kříže ve Slavkově u Brna. Ředitelství silnic a dálnic se přesto dále snaží na projekt získat potřebná povolení. „V současnosti zpracováváme dokumentaci pro územní rozhodnutí, probíhá inženýrská činnost. Následně bude nutné získat stavební povolení,“ uvedla pracovnice oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Proti stavbě protihlukové stěny se postavili obyvatelé Československého červeného kříže, kteří mají ložnice na opačnou stranu, než je rušná silnice I/50. Místní loni v létě sepsali petici, kterou poslali na slavkovský městský úřad. „Hluk nás neruší. Pokud by zde stěna vznikla, neviděli bychom na zámek. Zároveň by nám zabránila v pohledu na krásnou alej. A co víc, stínila by nám do oken,“ shrnula tehdy argumenty pro sepsání petice jedna z obyvatelek ulice Otílie Přikrylová.

Radnice o žádné petici nic neví. „Ohledně petice mohu říci, že zde žádnou neevidujeme. Na město došlo pouze vyjádření o nespokojenosti obyvatel z ulice Československého červeného kříže, že nebyli vyrozuměni o zahájení územního řízení. Stavební úřad jim v této věci sdělil, že investor oznámení podle zákona vyvěsil na místě. Jednalo se o veřejnou vyhlášku. Dříve byl již tento záměr zveřejněn v médiích,“ řekl vedoucí odboru investic a rozvoje slavkovského městského úřadu Petr Lokaj.

Ten některé výhrady místních připustil. „Je ovšem pravda, že občané v rámci místního šetření vyjádřili svůj nesouhlas se stavbou, která jim dle jejich vyjádření bude snižovat kvalitu bydlení. Nesouhlasí se stavební úpravou jejich kanalizačních přípojek. Územní řízení je přerušeno do 31. března, do kdy musí investor provést monitoring kanalizačních přípojek a s ohledem na ně navrhnout založení stavby,“ doplnil Lokaj.

Jakmile vyřídí potřebná povolení, chce Ředitelství silnic a dálnic začít se stavbou. „Chceme, aby protihluková stěna byla nejpozději do konce roku 2011 hotova,“ uvedla Ledvinová. Ta vysvětlila i důvody, proč na projektu Ředitelství silnic a dálnic trvá. „Krajská hygienická stanice nám nařídila, abychom vyřešili naměřené nadlimitní hodnoty hlukové zátěže. Toho chceme dosáhnout právě stavbou protihlukové stěny. Výjimku jsme dostali právě do 31. prosince 2011,“ prohlásila Ledvinová.

Obyvatelé ulice Československého červeného kříže nejsou jediní, kterým protihluková stěna vadí. Kategoricky proti je také ředitel slavkovského zámku Aleš Šilhánek. „Naruší se tak jedinečný výhled západním směrem přes park. Ten je koncipovaný tak, aby přes něj bylo vidět co nejdál. A to protihluková stěna znemožní. Znehodnotí úsilí, které bylo vynaložené před stovkami let při budování památky i aleje,“ rozhořčil se již dříve Šilhánek.

Radka Jarušková, Vyškovský deník


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 149

 
Pohled na zámek z ul. ČSČK / Foto: B. Maleček
Pohled na zámek z ul. ČSČK / Foto: B. Maleček
Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček
Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček
Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček
Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček
Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček
Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček
Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček
Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček
Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček
Ulice Čs. červeného kříže / Foto: P. Maleček
webdesign: Jaytech