T. G. Masaryk a Slavkov - aktualizováno

Návštěva TGM 18. 5. 1924 / Foto: archiv

07. 03. 2010
V neděli 7. března si připomínáme 160. výročí narození prvního prezidenta Československa – T. G. Masaryka. U této příležitosti bych chtěl připomenout dvě Masarykovy návštěvy Slavkova. První se uskutečnila 16. června 1924, tedy v době, kdy byl podruhé zvolen prezidentem (květen 1920; poprvé byl zvolen v nepřítomnosti 14. listopadu 1918). Z dochovaných fotografií je zřejmá obrovská účast obyvatel. Doprovod mu dělal tehdejší starosta Slavkova František Hrozek a kromě něho přivítala prezidenta i žákyně 4. třídy Daniela Fialová. Na uvítání prezident odpověděl: „Nemohu ve vašem městě nevzpomenouti bitvy tří císařů. Vždyť jsem dnes projížděl bojiště. Světová válka pohřbila tři císařství. Na jejich místě vznikly republiky a demokracie. Také naše republika. Republika a demokracie klade každému občanu velké úkoly. V demokracii je každý občan státem. Věřím, že svým úkolům dostojíte.“

Jeho druhá návštěva Slavkova se uskutečnila 5. července 1931 (v jeho třetím volebním období – zvolen byl v květnu 1927). Bylo to v době konání Napolenské výstavy na zámku (28. 6.–19. 7. 1931), nad kterou převzala záštitu čs. vláda. Na její zahájení se dostavili i nejvyšší státní představitelé a mnoho zahraničních hostů. Na fotografiích je TGM v doprovodu starosty Rudolfa Tesaříka při cestě na zámek, kde si prohlédl výstavu, s jejíž úrovní byl velmi spokojen. Podepsal se i do školní kroniky.

Ve fotografické příloze naleznete také fotky z instalace sochy T. G. Masaryka v roce 1927 na Palackého náměstí, která byla postavena na popud České obce legionářské. Autorem sochy vysoké 2,5 m (i s podstavcem 5 m) byl akademický sochař František Fabiánek. Pod sochou v podstavci byla umístěna schránka s prstí z bojišť u Zborova a na Soči. Slavnostní odhalení sochy proběhlo 14. srpna 1927. Socha vydržela na náměstí až do roku 1939, kdy byla na nátlak okupačních orgánů odstraněna. V padesátých letech skončila v základech přístavby vchodu polikliniky.


Prof. Dr. Tomáš Garrigue Masaryk (7. 3. 1850 Hodonín – † 14. 9. 1937 Lány) – pedagog, politik a filozof.

Masarykova osoba bývá spojována většinou pouze s obdobím první republiky, ačkoli značnou část svého díla vykonal již před ní, zvláště pokud jde o filozofickou realizaci jeho díla knižně, literární časopiseckou činnost a vynikající aktivitu v jeho třech poslaneckých obdobích ve vídeňské říšské radě. Masaryk byl označen za „Prezidenta Osvoboditele“ (oficiální titul zákonem č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935). Ještě za jeho života a prezidentování, k jeho osmdesátým narozeninám 7. 3. 1930, se národní shromáždění usneslo na zákoně „Masaryk se zasloužil o stát“. Když „Tatíček Masaryk“ 14. září 1937 po zánětu plic zemřel, zemřel pro jeho obdivovatele symbol morální velikosti a velké autority. O tom, jak byl Masaryk svými současníky vnímán, svědčí i to, že se říkalo: „dokud bude žít Masaryk, Hitler nezačne válku“.

Poznámka na závěr: Masarykův původ po otci se stal předmětem různých dohadů, Masárikovo otcovství bylo v literatuře mnohokrát zpochybněno a vyskytly se i snahy připsat TGM židovskou nebo habsburskou krev. Většina historiků ale tyto tendence ignorovala.

red.


Poznámka: Doklad o tom, že Brněnská ulice se před válkou jmenovala Masarykova, nám poslal Radek Lánský. Původní tabulka označující ulici je na prvním domě na pravé straně ve směru od Brna (viz přiložené fotografie).

 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 3

 
Návštěva TGM 16. 6. 1924 / Foto: archiv
Návštěva TGM 16. 6. 1924 / Foto: archiv
Masaryk projíždí náměstím (16. 6. 1924) / Foto: archiv
Masaryk projíždí náměstím (16. 6. 1924) / Foto: archiv
Uvítání TGM ve Slavkově v r. 1924 / Foto: archiv J. Holoubka
Uvítání TGM ve Slavkově v r. 1924 / Foto: archiv J. Holoubka
Uvítání TGM ve Slavkově v r. 1924 / Foto: archiv J. Holoubka
Uvítání TGM ve Slavkově v r. 1924 / Foto: archiv J. Holoubka
Přivítání před radnicí v r. 1931 / Foto: archiv p. Tesaříkové
Přivítání před radnicí v r. 1931 / Foto: archiv p. Tesaříkové
TGM před slavkovskou radnicí v r. 1931 / Foto: archiv p. Tesaříkové
TGM před slavkovskou radnicí v r. 1931 / Foto: archiv p. Tesaříkové
TGM se starostou R. Tesaříkem míří na zámek / Foto: archiv p. Tesaříkové
TGM se starostou R. Tesaříkem míří na zámek / Foto: archiv p. Tesaříkové
Cestou na zámek (R. Tesaří vlevo) / Foto: archiv p. Tesaříkové
Cestou na zámek (R. Tesaří vlevo) / Foto: archiv p. Tesaříkové
Zápis do kroniky / Foto: archiv
Zápis do kroniky / Foto: archiv
Před radnicí / Foto: archiv
Před radnicí / Foto: archiv
T. G. Masaryk na slavkovském zámku v r. 1931 / Foto: archiv
T. G. Masaryk na slavkovském zámku v r. 1931 / Foto: archiv
Socha TGM na voze / Foto: archiv S. Olbrichta
Socha TGM na voze / Foto: archiv S. Olbrichta
Úprava soklu pro sochu / Foto: archiv S. Olbrichta
Úprava soklu pro sochu / Foto: archiv S. Olbrichta
Upevnění ke kladce / Foto: archiv S. Olbrichta
Upevnění ke kladce / Foto: archiv S. Olbrichta
Příprava sochy k postavení / Foto: archiv S. Olbrichta
Příprava sochy k postavení / Foto: archiv S. Olbrichta
Upevnění sochy na podstavec / Foto: archiv S. Olbrichta
Upevnění sochy na podstavec / Foto: archiv S. Olbrichta
Zbývá odstranit lešení / Foto: archiv S. Olbrichta
Zbývá odstranit lešení / Foto: archiv S. Olbrichta
Instalace sochy v r. 1927 / Foto: archiv S. Olbrichta
Instalace sochy v r. 1927 / Foto: archiv S. Olbrichta
Shromáždění u sochy / Foto: archiv S. Olbrichta
Shromáždění u sochy / Foto: archiv S. Olbrichta
Slavnostní odhalení sochy TGM 14. 8. 1927 / Foto: archiv S. Olbrichta
Slavnostní odhalení sochy TGM 14. 8. 1927 / Foto: archiv S. Olbrichta
Socha prvního čs. prezidenta ve Slavkově / Foto: archiv
Socha prvního čs. prezidenta ve Slavkově / Foto: archiv
Palackého náměstí se sochou TGM / Foto: archiv
Palackého náměstí se sochou TGM / Foto: archiv
Brněnská/Masarykova ulice  / Foto: R. Lánský
Brněnská/Masarykova ulice / Foto: R. Lánský
Dům v Brněnské ulici s tabulkou Masarykova / Foto: R. Lánský
Dům v Brněnské ulici s tabulkou Masarykova / Foto: R. Lánský
Tabulka na domě / Foto: R. Lánský
Tabulka na domě / Foto: R. Lánský
webdesign: Jaytech