Komunitní plán sociálních služeb

Budova radnice / Foto: B. Maleček

23. 03. 2010
2. Komunitní plán sociálních služeb města Slavkova u Brna na období 2010–2012 byl projednán a schválen na XIV. řádném zasedání zastupitelstva města.

Plynule navazuje na první Komunitní plán sociálních služeb (KPSS), který byl zpracován do roku 2009 a byl zaměřen na cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených. V rámci tohoto období se kromě zajišťování pečovatelské služby rozšířila nabídka služeb pro staré a zdravotně postižené občany poskytované v Charitním centru denních služeb a Charitní sociálně-právní poradně, které jsou provozované v domě s pečovatelskou službou na ulici Polní ve Slavkově u Brna. Dále se rozšířila nabídka o služby v Denním centru Pohoda, které sídlí na ulici Malinovského a poskytuje služby zdravotně postiženým osobám ve věku od 7 do 26 let.

Cílem 2. KPSS je nejen udržení, ale i rozšíření stávajících sociálních služeb a doplnění chybějících. Nově se ve stanoveném období zaměřuje pozornost na prorodinné služby. Podkladem pro stanovení priorit v rámci této nové cílové skupiny bylo zjišťování potřeb ve 291 rodinách se 405 dětmi, které provedla firma Sociotrendy Olomouc. Na základě získaných poznatků byly pro nové období stanoveny 2 priority, rozpracované do 5 opatření. Jedná se především o podporu mateřských a rodinných center, otevření family pointu, rozvoj aktivizačních služeb a podpora centra denních služeb.

Plné znění 2. KPSS je zveřejněno v elektronické podobě na www.slavkov.cz v části samospráva města nebo je k dispozici v tištěné podobě na odboru sociálních věcí města.

Snahou celého procesu komunitního plánování je nabídnout občanům takové služby, o které je zájem a které pomohou k překonání jejich tíživé situace. Tento proces je otevřen široké veřejnosti a mohou se do něho zapojit všichni občané města a podílet se svými názory a připomínkami na zkvalitnění rozvoje sociálních služeb v našem městě. Rádi přivítáme všechny návrhy, postřehy a připomínky občanů města.

Martina Oslíková, DiS., Ing. Jana Šolcová


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 13

 
Budova radnice / Foto: B. Maleček
Budova radnice / Foto: B. Maleček
webdesign: Jaytech