Sběr železného šrotu

Sběr železného šrotu ve Slavkově / Foto: H. Charvat

06. 04. 2010
V sobotu 10. dubna se koná sběr železného šrotu. V tento den vyjedou označené traktory do ulic Slavkova a postupně svozí železný šrot z celého města. Upozorňujeme, že jakýkoliv jiný svoz šrotu než výše popsaný (např. dvoukolové vozíky, skříňové nákladních auta, dodávky) nepatří k naší akci a tito „pracovití lidé“ podporují pouze sebe, nikoliv činnost dětí v Junáku Slavkov.

Tato akce každoročně pomáhá získat finanční prostředky pro činnost a zázemí střediska Junáka Slavkov. Pomáhají dospělí členové oddílů i bývalí skauti, příznivci střediska.

Děkujeme občanům za podporu této akce, jejíž výtěžek podpoří činnost slavkovských dětí. Veřejnost pozveme na několik akcí v letošním roce nejen na stránkách Slavkovského zpravodaje.


Sběr železného šrotu – tradiční „pouliční“ způsob recyklace

Tradiční způsob recyklace z dob, kdy pojem „ekologie“ znali jen odborníci - i tak lze charakterizovat akci s názvem Sběr železného šrotu. Slovo „recyklace“ znají snad všichni. Způsob, jak vícekrát využít odpad a mnohdy vzácné suroviny, je dnes vidět téměř na každém rohu - všichni známe žluté kontejnery na PET-láhve a plasty, modré kontejnery pro papír, ve sběrném dvoře firmy Respono lze odevzdat elektrospotřebiče pro jejich recyklaci. Myšlenku využít ke sběru odpadu ulice využíváme stále také pro železo, místo plastových kontejnerů ale objíždíme město s traktorovou vlečkou…

Co se vlastně stane s věcmi, které občané v sobotu ráno vynesou před dům? Členové a příznivci Junáka, kteří se budou ve Slavkově pohybovat v blízkosti označeného traktoru s vlečkou, věci naloží a zorganizují jejich odvoz ze Slavkova. Staré nepotřebné železo a jiný kovový materiál se nejprve roztřídí, následně probíhá jeho slisování a převoz do hutí. Tam jsou kilogramy slavkovského odpadu znovu využity při výrobě plechů a jiných kovových materiálů.

Po mnoho let tuto akci v našem městě pořádá slavkovské středisko Junáka jako možnost podpory své celoroční činnosti. Získané prostředky nám v minulosti pomohly financovat provoz klubovny na sídlišti Nádražní a vyřešit četné opravy a výměny nevyhovujícího vybavení v budově. Rovněž jsme mohli obnovit tábornické vybavení, které každoročně využíváme na letních stanových táborech.

Na závěr si dovolím jednu prosbu – s nadsázkou řečeno, každoročně v den sběru železného šrotu je nás skautů ve Slavkově alespoň o pět víc – jsou to ovšem zakřiknutí občané, kteří se stydí přijít a pomoci nám veřejně, a tak objíždí město s dvoukoláky, dodávkami nebo na kole a předbíhají nás. Berou pouze těžší věci, nejspíš z obavy, abychom se nestrhali. V případě, že se rozhodnete podpořit skupinku těch skutečných skautů a nikoliv výše uvedené, rádi vám tyto věci vyneseme i z hůře přístupných míst. Jsme rádi, pokud tak podpoříte nás a zároveň i činnost více než stovky dětí ve všech slavkovských skautských oddílech.

Děkujeme za podporu, více informací naleznete na www.junakslavkov.cz.

Za střediskovou radu Junáka Slavkov Hynek Charvat


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 0

 
Železný šrot / Foto: archiv
Železný šrot / Foto: archiv
Železný šrot / Foto: archiv
Železný šrot / Foto: archiv
Železný šrot / Foto: archiv
Železný šrot / Foto: archiv
Sběr železného šrotu ve Slavkově / Foto: H. Charvat
Sběr železného šrotu ve Slavkově / Foto: H. Charvat
Sběr železného šrotu ve Slavkově / Foto: H. Charvat
Sběr železného šrotu ve Slavkově / Foto: H. Charvat
webdesign: Jaytech