Před volbami o zdravotnictví

Ilustrační foto

16. 04. 2010
Svaz diabetiků ČR je dobrovolné humanitární sdružení diabetiků a našich příznivců a zabýváme se především zlepšením kvality jejich života. Ale protože je před volbami do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pozvali jsme zástupce čtyř největších politických stran z našeho regionu na dubnovou členskou schůzi. Protože jsme většinou senioři a navíc postiženi závažným trvalým onemocněním diabetes mellitus, zajímá nás také, jak si budoucí zástupci našeho regionu představují reformu zdravotního a sociálního systému. Jsme si vědomi toho, že zdravotnictví a sociální oblast je „černou dírou“ státního rozpočtu. V době současné hospodářské krize nechceme jen další zatěžování státního rozpočtu.

Ale byli bychom rádi, aby zvýšené náklady na zdravotnictví a sociální péči nespočívaly pouze na seniorech a nemocných, ale aby se hledaly lepší možnosti jejich financování než dosud. Naše členská schůze se bude konat ve čtvrtek 22. dubna od 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu. Pozvali jsme zástupce ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS a zveme všechny občany, kteří se chtějí našich zástupců zeptat, jaké navrhují řešení reformy zdravotnictví a sociální sítě. Přece máme zájem o účast občanů na správě veřejných záležitostí a na tom, aby náš region byl dobrým místem k pobytu také pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Neupřednostňujeme žádnou politickou stranu, pouze chceme, aby vyslechli i naše názory, protože oblast zdravotnictví a sociální systém nás zajímá nejvíce.

Marie Miškolczyová


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 99

 
Ilustrační foto
Ilustrační foto
webdesign: Jaytech