Přístupové cesty před dokončením

Dokončování pokládky asfaltu / Foto: B. Maleček

20. 04. 2010
Po krátké přestávce způsobené deštivými dny se opět naplno rozběhly práce na přístupových komunikacích k zámku. V současné době dlaždiči dokončují pokládku žulové dlažby na severní cestě k zámku. Zbývá dodělat jen spodní úsek přístupové cesty a terénnní úpravy. Nový chodník, který navazuje na cestu kolem kostela, bude také již brzy dokončen. Trošku se zpožďují finální práce na nádvoří, které jsou způsobeny velkou rozmanitostí a členitostí dokončovacích prací.

V úterý 20. dubna specializovaná stavební firma provedla pokládku asfaltového koberce na rozšířeném parkovišti u stadionu a na navazující komunikaci od kostela směrem ke golfovému hřišti. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit na přiložených fotografiích.

red.

 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 191

 
Obrubníky jsou položeny / Foto: B. Maleček
Obrubníky jsou položeny / Foto: B. Maleček
Cesta k zámku se rýsuje / Foto: B. Maleček
Cesta k zámku se rýsuje / Foto: B. Maleček
Polovina cesty je již vydlážděna žulovými kostkami / Foto: B. Maleček
Polovina cesty je již vydlážděna žulovými kostkami / Foto: B. Maleček
Dláždění rychle postupovalo / Foto: B. Maleček
Dláždění rychle postupovalo / Foto: B. Maleček
Vjezd u severní brány do parku / Foto: B. Maleček
Vjezd u severní brány do parku / Foto: B. Maleček
Horní část je třeba pečlivě zaizolovat / Foto: B. Maleček
Horní část je třeba pečlivě zaizolovat / Foto: B. Maleček
Pohled od nádvoří / Foto: B. Maleček
Pohled od nádvoří / Foto: B. Maleček
Připravuje se podklad pro položení dlažby / Foto: B. Maleček
Připravuje se podklad pro položení dlažby / Foto: B. Maleček
Nové osvětlení v podloubí nádvoří / Foto: B. Maleček
Nové osvětlení v podloubí nádvoří / Foto: B. Maleček
Pokládka obrubníků naproti parkovišti / Foto: B. Maleček
Pokládka obrubníků naproti parkovišti / Foto: B. Maleček
Práce na spodní části příjezdové cesty / Foto: B. Maleček
Práce na spodní části příjezdové cesty / Foto: B. Maleček
Pokládka obrubníků / Foto: B. Maleček
Pokládka obrubníků / Foto: B. Maleček
Pohled ke kostelu / Foto: B. Maleček
Pohled ke kostelu / Foto: B. Maleček
Pohled od aleje / Foto: B. Maleček
Pohled od aleje / Foto: B. Maleček
Začíná dláždění horní části příjezdové cesty / Foto: B. Maleček
Začíná dláždění horní části příjezdové cesty / Foto: B. Maleček
Pokládka probíhá rychlým tempem / Foto: B. Maleček
Pokládka probíhá rychlým tempem / Foto: B. Maleček
Dělníci při práci / Foto: B. Maleček
Dělníci při práci / Foto: B. Maleček
Začíná asfaltování silnice u parkoviště / Foto: B. Maleček
Začíná asfaltování silnice u parkoviště / Foto: B. Maleček
Pohled přes hotové parkoviště k zámku / Foto: B. Maleček
Pohled přes hotové parkoviště k zámku / Foto: B. Maleček
Finišer dokončuje pokládku asfaltu na silnici / Foto: B. Maleček
Finišer dokončuje pokládku asfaltu na silnici / Foto: B. Maleček
Válcování posledních drobných nerovností / Foto: B. Maleček
Válcování posledních drobných nerovností / Foto: B. Maleček
Pohled od zámku / Foto: B. Maleček
Pohled od zámku / Foto: B. Maleček
Pokládka asfaltové vrstvy / Foto: B. Maleček
Pokládka asfaltové vrstvy / Foto: B. Maleček
Zároveň se dokončuje pokládka obrubníků u nového chodníku / Foto: B. Maleček
Zároveň se dokončuje pokládka obrubníků u nového chodníku / Foto: B. Maleček
Dokončovací práce / Foto: B. Maleček
Dokončovací práce / Foto: B. Maleček
Pohled na hotové parkoviště / Foto: B. Maleček
Pohled na hotové parkoviště / Foto: B. Maleček
Dokončování pokládky asfaltu / Foto: B. Maleček
Dokončování pokládky asfaltu / Foto: B. Maleček
Pohled od kostela / Foto: B. Maleček
Pohled od kostela / Foto: B. Maleček
webdesign: Jaytech