Jarní přírodou na kole

V pozadí Letonice / Foto: B. Maleček

21. 04. 2010
Jarní počasí o víkendu vylákalo lidi ven z domů a bytů do přírody. Možná, že někteří z nich si zajeli (třeba na kole) na blízké Větrníky u Letonic, které se v této době utápí ve žluti kvetoucích hlaváčků jarních (Adonis vernalis). Stejně jako loni, ani letos jsme si tento úchvatný zážitek nenechali ujít a celou rozsáhlou přírodní rezervaci jsme si prošli. Kromě již zmíněných hlaváčků kvetly i nízké kosatce a tu a tam jsme zahlédli i odkvétající koniklece nebo prvosenky.

Přírodní rezervace Větrníky, která byla zřízena v roce 1951, je jednou z největších a nejcennějších stepních rezervací na jižní Moravě, za což můžeme poděkovat dobrovolným ochráncům přírody, kteří stráně zbavují náletových rostlin, a zachovávají tak vhodné podmínky pro růst těchto stepních květin.

Kromě již zmíněných trvalek se zde nachází unikátní teplomilná a suchomilná květena ponticko-panonského typu (23 druhů chráněných a 43 druhů ohrožených rostlin). Z živočichů stojí za zmínku majka fialová, pěnice vlašská nebo ťuhýk šedý. Největším ohrožením lokality je zejména nálet šípku a hlohu.

red.


 

Zpět diskuse diskuse | počet příspěvků: 0

 
Trsy hlaváčků / Foto: B. Maleček
Trsy hlaváčků / Foto: B. Maleček
Hlaváček jarní / Foto: B. Maleček
Hlaváček jarní / Foto: B. Maleček
Majka fialová / Foto: B. Maleček
Majka fialová / Foto: B. Maleček
Prvosenka jarní / Foto: B. Maleček
Prvosenka jarní / Foto: B. Maleček
Kostel v Letonicích v dopoledním oparu / Foto: B. Maleček
Kostel v Letonicích v dopoledním oparu / Foto: B. Maleček
Sytou žlutí září květy hlaváčku / Foto: B. Maleček
Sytou žlutí září květy hlaváčku / Foto: B. Maleček
Rostlina hlaváčku / Foto: B. Maleček
Rostlina hlaváčku / Foto: B. Maleček
V pozadí Letonice / Foto: B. Maleček
V pozadí Letonice / Foto: B. Maleček
Kosatec nízký / Foto: B. Maleček
Kosatec nízký / Foto: B. Maleček
Jižní svahy Větrníků s hlaváčky / Foto: B. Maleček
Jižní svahy Větrníků s hlaváčky / Foto: B. Maleček
Větrníky / Foto: B. Maleček
Větrníky / Foto: B. Maleček
webdesign: Jaytech