ročník 2008

Slavkovský zpravodaj, prosinec 2008

pdf 1.pdf Vzpomínkové akce 2008, Novoroční přání, Pozvánka na silvestrovský ohňostroj
pdf 2.pdf Vzpomínkové akce 2008, Návštěva kanadské guvernérky
pdf 3.pdf 43. schůze rady města, Pozvánka na městský ples
pdf 4.pdf 44. schůze rady města
pdf 5.pdf Vzpomínkové akce - dokončení, Pozvání na Pražský hrad
pdf 6.pdf II. setkání s občany města, Zprávy z DDM
pdf 7.pdf Vánoce se slavkovskými školami na zámku, Novoroční přání
pdf 8.pdf Poklady nejen z depozitářů - Pozořice, Pustiměř
pdf 9.pdf Informace ze ZŠ Komenského
pdf 10.pdf Zprávy ze ZŠ Tyršova
pdf 11.pdf Junák, Kupec benátský - divadlo Simsala Bim
pdf 12.pdf Církve
pdf 13.pdf Vzpomínka na Z. Stavinohovou, Elektro Spáčil
pdf 14.pdf Rodinná oznámení, Tříkrálová sbírka
pdf 15.pdf Rodinná oznámení
pdf 16.pdf Vzácný nález smírčího kamene u Slavkova, Motoklub informuje
pdf 17.pdf Rozhovor s Lubomírou Kropáčkovou
pdf 18.pdf Dokončení rozhovoru s L. Kropáčkovou, Vánoční koncert ZUŠ
pdf 19.pdf Style Cafe, Turnaj v kostkách, Akce v lednu
pdf 20.pdf Zahrádkáři, Guláš open, Dia okénko
pdf 21.pdf Program kina Jas na leden
pdf Prosinec_08_vsechny strany.pdf Celý zpravodaj 12/08
pdf priloha.pdf Speciální příloha – Akce a výstavba za 2 roky od voleb
webdesign: Jaytech